Byt Språk

En ny stadsdel som för göteborgarna närmare varandra

Nu byggs 900 bostäder med tidsbegränsat bygglov i Frihamnen
I februari 2020 påbörjas inflyttning av de totalt 900 bostäder som byggs på Kvillepiren i Frihamnen. I slutet av år 2021 ska alla bostäder stå klara. Läs mer om bostäderna och lämna intresseanmälan på projektets webbplats (extern länk).

Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal som gäller fram till år 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad. De 900 lägenheterna är till för studenter, företag och allmänhet och etableras på Kvillepiren i Frihamnen, inte långt från Jubileumsparken med allmänna badet och bastun. Illustrationen visar en visionsbild på hur Kvillepiren kan komma att se ut när etableringen av bostäder är klar.

Ett stort antal flervångingshus är placerade utmed landremsan. Det är vatten på vardera sida om landremsan. Flera segelbåtar flyter på vattnet.

 

Frihamnen är en del av Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. I och med utbyggnaden av Frihamnen växer Göteborgs stadskärna samman över älven och blir dubbelt så stor! Den framtida stadsdelen ska vara en testarena för innovativ stadsbyggnad, vilket ställer krav på nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en helt ny typ av stadsdel.

I det framtida Frihamnen samlas tusentals hyres- och bostadsrätter med restauranger, kontor, kultur, skolor och service på första parkett intill Göta Älv. Utvecklingen av Frihamnen präglas av omtanke, hållbarhet och ett öppet sinne. Eller som vi själva brukar sammanfatta vår filosofi; open minds.

Frihamnen är en levande stadsdel med förankring i historien

Ur Hållbarhetsmanifestet

I framtiden finns cirka 10 000 bostäder i Frihamnen och 17 000 arbetar här. Ett tydligt exempel på innovativ stadsbyggnad är Jubileumsparken som växt fram på norra piren efter önskemål från allmänheten. Här finns idag bland annat bastu, utomhusbassäng, odlingsbäddar och en seglarskola. Till Göteborgs jubileumsår 2021 kommer Jubileumsparkens första etapp att vara färdig.

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling