Byt Språk
Post Thumbnail

Byggnation och framkomlighet i Jubileumsparken

mars 5, 2020

Nu förbereder vi för att börja bygga de permanenta delarna av Jubileumsparken. Till den 5 juni 2021 ska ett nytt bad och en utflyktslekplats stå klara och invigas. Under hela tiden som byggnation pågår ska stora delar av parken vara tillgänglig.

För att kunna börja bygga utflyktslekplatsen och badet så anlägger vi under våren och försommaren en så kallad tryckbank i hamnbassängen längs Kvillepiren. Den bygger vi av sprängsten som läggs i vattnet längs älvkanten för att stabilisera så att älvkanten håller för den byggnation som ska ske på land.

 

Vi tar bort och vi bygger nytt

Inför att vi börjar bygga tryckbanken i vår så har vi gjort och gör förberedelser som påverkar olika aktiviteter i parken:

  • Under hösten 2019 togs de temporära delarna lekberget, playan och roller derby-banan bort. Lekberget har sedan i juni 2019 ersatts av uteklassrummet ”Näsan i blöt”.
  • Platsen för seglarskolan, som öppnar i maj för skolsegling, och bryggorna kommer att flyttas längre ut på Kvillepiren vid den stora bryggan, i anslutning till uteklassrummet ”Näsan i blöt”.
  • Bokbytarbåset tas bort inom kort, så välkommen att hämta en bok eller två innan det försvinner.
  • Entrén till badet kommer att flyttas till en plats mellan Café Fluss och uteklassrummet ”Näsan i blöt”.
  • Badet kommer tillfälligt att angöras vid Kaj 107 och flyttas tillbaka till samma plats som tidigare, inför sommarsäsongen i juni.
  • Bassängen med saltvatten, ”Lilla Salt”, kommer att vara avstängd under byggnationen av tryckbanken eftersom det finns risk för grumling av vattnet. För att kunna svalka sig i samband med bastubad kommer någon form av enklare lösning”, av typen spänner med vatten, att ersätta ”Lilla Salt.
  • Efter sommarsäsongen, i oktober/november, kommer omklädningsrummen och toaletterna att tas bort inför att vi börjar bygga det nya badet och utflyktslekplatsen.
  • ”Allmänna bastun” kommer att renoveras med start under hösten 2020 för att bli en permanent del av Jubileumsparken. Under bygget av tryckbanken kommer den att stängas av under en kort period, någon gång mellan mars och juni.
  • Café Fluss planerar att öppna i samband med att skolseglingen startar i början av maj.
  • Förutom de permanenta delarna av Jubileumsparken så pågår byggnation av temporära bostäder och fjärrkyla i Frihamnen, vilket också påverkar framkomligheten och tillgängligheten till platsen.

 

Så tar du dig fram till och i parken

Kollektivtrafiken kommer även fortsatt att stanna vid nuvarande busshållplats Frihamnspiren och du kommer också kunna ta dig till Jubileumsparken till fots, med cykel eller färdtjänst för den som behöver det.

För att du ska veta vilka delar av parken som är öppna och tillgängliga, när du väl är framme, kommer det att finnas skyltar vid och i parken med information om var och hur du tar dig fram. Det kommer också att finnas personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa dig till rätta.

 

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling