Byt Språk
Post Thumbnail

Fler än 100 000 besökte Jubileumsparken 2019

januari 17, 2020

Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2019 besökte drygt 105 000 personer parken. Det är 25 000 fler besökare än föregående år.

Vad gäller 2020 så ser vi med spänning fram emot ett nytt år då vi börjar bygga den permanenta parken med bad och utflyktslekplats som ska stå klart i juni 2021 då staden fyller 400 år, säger Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

I Jubileumsparken anställer vi varje sommarsäsong 20-30 ungdomar från olika stadsdelar som parkvärdar för att möta besökarna, mitt i stadsutvecklingen av Frihamnen, säger Jessica Segerlund, platsutvecklingschef på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.

Parkvärdarna har rekryterats i samarbete med föreningen Passalen. Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göteborg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbildning i bland annat hjärt- och lungräddning, simundervisning och segling.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling och är en del av stadens jubileumssatsningar inför 400-års jubiléet år 2021.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum 2021 och byggandet av Älvstaden. Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i Frihamnen på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. 2019 vann Jubileumsparken Sienapriset som delas ut av Sveriges Arkitekter för bästa landskapsarkitektur.

 

Läs mer om Jubileumsparken på goteborg.se/jubileumsparken (extern webbplats).

Älvstranden Utveckling AB, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen projektleder Jubileumsparken tillsammans. Kontaktpersoner:

Jessica Segerlund, platsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, jessica.sergerlund@alvstranden.goteborg.se, 031-368 96 39

Amelie Sandow, projektledare park- och naturförvaltningen, amelie.sandow@ponf.goteborg.se, 031 – 365 57 81

Kristoffer Nilsson, projektledare stadsbyggnadskontoret, kristoffer.nilsson@sbk.goteborg.se, 031–368 15 48

 

Foto: Marie Ullnert/Göteborg & Co

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling