Byt Språk
Hero Image

Frågor & Svar

Vad händer i Frihamnen och hur ser visionen ut?

Frihamnen kommer bli en stadsdel där alla kan känna sig välkomna – en myllrande del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park vid vattnet. I Frihamnen kommer cirka 15 000 människor bo i framtiden. Och lika många arbeta här.

Den framtida stadsdelen ska vara en testarena för innovativ stadsbyggnad, vilket ställer krav på nytänkande, mod och stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en helt ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Vad händer med de befintliga byggnaderna?

Vi vill gärna ta tillvara och bevara befintliga byggnader (Kajskjul 107, Kajskjul 113 och ett eller båda magasinen; D och E) samt järnvägsspåret.

Vilken service kommer att finnas?

Det planeras bland annat för handel, restauranger, caféer, hotell, sjukhus, förskolor och skolor. Servicen i området ska passa både de som bor där men också de som är på besök.

 

SMALL_PIC_850x390_JUBILEMU

 

Hur kommer Jubileumsparken se ut och när är den färdig?

Det kommer att byggas en Jubileumspark i Frihamnen och redan nu pågår arbetet att testa plats och aktiviteter. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg; att arbeta för att fler kan vara delaktiga i utbyggnaden av Frihamnen och tidigt göra området till sitt.

Hur kan jag vara med och påverka Frihamnen?

I Älvrummet finns möjlighet att ta del av det som händer i Frihamnen. Här ordnar vi löpande träffar om arbetet med Frihamnen och Älvstaden. Vi arbetar också med något som vi kallar för platsbyggnad i Jubileumsparken, där alla som vill är välkomna att delta. Tanken är att människor ska hitta hit och göra området till sitt – redan innan vi börjat bygga. Aktiviteterna i parken är också ett sätt att testa och ha ett samtal kring vad vi vill ha i Frihamnen nu och i framtiden.

SMALL_PIC_850x390_HAMNEN2

 

Hur jobbar ni med mobilitet och hållbart resande när Frihamnen planeras?

Med sitt läge mitt på älven har Frihamnen stora möjligheter att bli en stadsdel med väldigt lite biltrafik. Området planeras därför utifrån kollektivtrafik, gång och cykel för att skapa en modern och tät storstad. Det ska vara enkelt att resa miljövänligt och därför kommer det att finnas flera nya hållplatser för både buss, spårvagn och båt inom området.

Hur tar jag mig till Frihamnen?

Redan idag är kommunikationerna mycket goda. I området finns busshållplatsen Frihamnsporten. I takt med att Frihamnen utvecklas planeras det för ytterligare hållplatser för bussar, spårvagnar och båtar, både inom och i anslutning till området. Mer information och tidtabell finns på Västtrafiks webbplats (extern webbplats).

Sveriges första klimatanpassade stadsdel

Ur Vision Älvstaden

Med tanke på att Frihamnen ligger så nära älven, hur fungerar det om vattennivåerna höjs?

Klimatförändringarna gör att vattennivåerna stiger och att kraftiga skyfall blir allt vanligare. Därför arbetar hela Göteborgs stad med att planera för de effekter som detta medför.

Frihamnen utformas så att all dagvattenhantering sker löpande i öppna system, utan ledningar eller underjordiska magasin. Den ytliga reningen av vattnet sker i första hand med växter som också ger grönska till stadsbilden. Tillsammans med en rad andra åtgärder bidrar detta till att Frihamnen blir först i Sverige med att klimatanpassa en hel stadsdel.

När planeras allt vara klart?

Utvecklingen av Frihamnen är en lång och omfattande process som sträcker sig fram till 2050.

Nyfiken på mer?

Jubileumsparken webbplats (extern länk)
Älvrummets webbplats (extern länk)

Bilder

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling