Byt Språk
Post Thumbnail

Frihamnen blir coolare när hela staden växer

mars 27, 2020

Ni kanske redan sett det en meter tjocka fjärrkylaröret som ligger ovan mark i Frihamnen? Nu i dagarna har arbetet med att bygga ut stadens fjärrkylanät till Frihamnen börjat på riktigt.

Under projektet ska Göteborg Energi bygga nya distributionsledningar för kyla mellan Lindholmsnätet, via Frihamnen, till Lilla Bommen med anslutning mot befintligt nät. Det rör sig om cirka 2,2 km ledning som grävs ned.

Göteborgs Energi bygger sedan hösten 2018 ut fjärrkylanätet med en ledning till Hisingen. Sträckan som ska utföras denna gång är Frihamnen – (Göta älv) – Lilla Bommen. Röret kommer att passera Göta älv för att knyta ihop ledningen mellan Hisingen och landsidan.

I slutet av mars kommer den första av tre rörtryckningar att ske då röret i Frihamnen trycks över till andra sidan älven mellan Bananpiren och Lilla bommen. Schaktarbeten kommer att pågå i området till och med augusti i år. Begränsad framkomlighet under perioden.

År 2050 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling