Byt Språk
Hero Image

När & Hur

Frihamnen skapas tillsammans med göteborgarna och processen ska kännetecknas av open minds, det vill säga öppenhet och nyfikenhet. Arbetet med den första delen av Frihamnen började med en serie workshops i samverkan mellan byggaktörer, stadens förvaltningar och andra experter. Varje workshop presenterades sedan för allmänheten. Under 2021 är ambitionen att planförslaget ska gå ut på samråd.

 

Vi är med och utvecklar första delen av Frihamnen

Frihamnens första etapp drivs av Älvstranden Utveckling tillsammans med Framtidenkoncernen/GöteborgsLokaler, Botrygg, Magnolia, Hauschild + Siegel Architecture, Göteborgs Stads Parkering AB, Bonava och NCC. Ytterligare samarbetspartners kommer att tillkomma under detaljplanearbetet och när planen antagits.

 

Hyresrätter

Vårt mål är att minst femtio procent av alla lägenheter i det framtida Frihamnen ska vara hyresrätter. I första etappen är det Magnolia, Framtiden, Rikshem och Botrygg som bygger denna typ av bostäder, vilka kommer att förmedlas genom Boplats webbplats (extern webbplats). För att uppnå målet med bostäder för alla kommer en del av lägenheterna att subventioneras vilket innebär en lägre hyra. Uthyrningskriterierna för de subventionerade lägenheterna fastställs av konsortiet för etapp ett längre fram.

 

Bostadsrätter

Bostadsrätterna kommer att byggas av Bonava, Framtiden, Botrygg samt Hauschild + Siegel Architecture. Närmare byggstart kommer du som är intresserad av en bostadsrätt att kunna anmäla ditt intresse hos respektive byggaktör.

 

Lokaler och verksamheter

I Frihamnen strävar vi efter att få en spännande blandning av verksamheter. NCC Property Development är byggherre av lokaler i första etappen.

Frihamnen skapas tillsammans med Göteborgarna

Ur Vision Älvstaden

På plats i Frihamnen

Genom att skapa möjlighet för aktiviteter i Frihamnen kan göteborgare och andra redan nu göra Frihamnen till ”sin” stadsdel genom det som vi kallar Platsbyggnad. Det betyder helt enkelt att vi bygger platsen utifrån de förutsättningar som finns här idag. Tillsammans med göteborgarna har det resulterat i en bastu, utomhusbassäng, odlingsbäddar och en seglarskola. Dessa aktiviteter är del i Jubileumsparken.

 

Första delen av Frihamnen

Planering för etapp 1 och 2 pågår nu och första inflyttning för dessa etapper beräknas ske från 2026 fram till 2037. Den första bebyggelsen sker runt mittbassängen och på norra Frihamnspiren där även en del av Jubileumsparken växer fram.

I arbetet med detaljplanen utreder vi olika lösningar för att hantera gods- och avfallstransporter och för att förbereda området för förändrade resvanor och levnadssätt. Det innebär att vi tittar på frågor som rör bland annat bilpooler, hur vi bäst använder parkeringsplatserna tillsammans och logistik kring varutransporter. I våra utredningar ingår även att ta reda på hur vi beter oss när vi handlar och reser idag, och hur vi kommer att göra det i framtiden.

2050

En central, levande och öppen stadsdel

Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och god kollektivtrafik. Nu bor finns 9 000 bostäder här och 15 000 har sin arbetsplats i Frihamnen.
2027

Första etappen klar!

3 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser kommer att vara klara i Frihamnens första detaljplan.
2021

Jubileumsparkens första etapp planeras vara klarar

Utvecklingen av Jubileumsparken har pågått sedan 2014 och nu kan den första delen vara klar.
2016

Frihamnen vinner Årets Planpris

När Sveriges Arkitekter delade ut årets Planpris 2016 gick det till Göteborgs Stad. Juryn kallar årets vinnare för ”Ett inspirerande föredöme”.

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling