Byt Språk
Hero Image

Testa och våga – En testarena för innovativa lösningar

En viktig aspekt i arbetet med att utveckla Frihamnen är att våga testa nya vägar för att skapa en tät, hållbar och modern stadsdel. Frihamnen kommer att växa fram genom att inte planera allting fullt ut. Delar av området blir en testarena där vi tillsammans prövar nya idéer och låter invånarna vara med och skapa sin närmiljö.

 

Två glada ungdomar på cykel med älven i bakgrunden.

Bostäder för alla

Göteborgs politiker har satt ett tydligt mål; Frihamnen ska vara en blandad stadsdel med plats för alla, oavsett ålder, bakgrund och inkomst. Därför planeras bostäder med olika hyresnivåer där hälften ska vara hyresrätter. Verksamheter och service ska präglas av mångfald och här kan alla slags människor mötas i en miljö som sjuder av liv. Läs mer om socialt blandat boende i Frihamnen.

I Älvstaden ska vi pröva nya idéer, metoder och teknik
för att bygga en hållbar stad

Ur Vision Älvstaden

Tillgänglighet och resor

Med sitt läge mitt på älven har Frihamnen stora möjligheter att bli en stadsdel med väldigt lite biltrafik. Området planeras därför utifrån kollektivtrafik, gång och cykel för att skapa en modern och tät storstad. Det ska vara enkelt att resa miljövänligt och därför kommer det att finnas flera nya hållplatser för både buss, spårvagn och båt inom området.

I Frihamnen pågår två spännande projekt där innovation och stadsutveckling möts i ett samarbete mellan näringsliv och forskning. ElectriCity skapar tyst och avgasfri kollektivtrafik med elbussar och DenCity utvecklar nya lösningar för transport av människor och varor.

 

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling