Byt Språk
Hero Image

Socialt blandat boende i Frihamnen

Målbilden för Frihamnen är tydlig. Frihamnen ska bli en stadsdel där alla är välkomna. En stadsdel där det sjuder av liv och där stadsutveckling skapar en plats för alla och motverkar segregation.

 

Frihamnen ska fungera som en testarena för socialt hållbart boende. Hur segregation ska motverkas är en nyckelfråga. Detta innebär att företräde ges för de aktörer som vill medverka till ett blandat innehåll och en bred variation av boendeformer, verksamheter och stadsrum.

Ur Markanvisning etapp 1 i Frihamnen

 

Testar nya arbetsmodeller

I Frihamnen testar vi nya idéer för att nå det politiska målet med blandstad. Just nu arbetar vi med att utveckla olika arbetsmodeller för hur detta ska uppnås. Till grund för detta arbete finns olika affärsmodeller för hur byggaktörer ska nå de lägre hyresnivåerna. Vi arbetar med att effektivisera och kostnadsbespara på olika sätt, exempelvis utreder vi om delar av intäkter från bostadsrättsbyggandet kan återinvesteras i hyresrätterna. För mer information och arbetsmodell kan du kontakta respektive byggaktör.

 

Vad kommer månadshyran vara för en lägenhet med lägre hyra?

Hälften av hyresrätterna i etapp ett kommer att få en lägre hyra fördelat på två snitthyror. En del kommer att ha en snitthyra på 1000 kr per kvadratmeter och år (2014 års penningvärde). Det betyder att en trerumslägenhet på cirka 70 kvadratmeter kommer att kosta cirka 5800 kr i månadshyra.

Den andra delen av lägenheterna med lägre hyra kommer att ha en hyra på 1400 kr per kvadratmeter och år (2014 års penningvärde). Det betyder att en trerumslägenhet på cirka 70 kvadratmeter kommer att kosta cirka 8200 kr i månadshyra.

Dessa hyresnivåer är satta utifrån 2014 års penningvärde och kommer justeras till det penningvärde som är vid inflyttning. Läs mer om tidplanen för etapp ett.

 

Hur kommer lägenheterna med lägre hyra att fördelas?

Vi arbetar just nu på att hitta bra modeller för fördelning om vilka som skall få möjlighet att bo i de hyresrätter som kommer att ha en lägre hyra. Vi vill att systemet skall upplevas transparent och leda till att vi motverkar segregationen i staden. En idé är att dessa lägenheter förmedlas via Boplats och att hänsyn tas till inkomst. En del av lägenheterna kommer också att fördelas via kommunala kontrakt på sociala och medicinska grunder.

 

Framtiden?

Vi arbetar fortfarande med utmaningar kring hyresnivåer för att sätta ett ramverk att förhålla oss till. Förutom bostäder vill vi skapa förutsättningar för verksamheter, aktiviteter och handel som stödjer blandstaden. Vi vill att Frihamnen skall vara en plats där alla känner sig välkomna. Ett varmare och mer levande Göteborg helt enkelt.

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling