Byt Språk
Hero Image

Hållbar stadsutveckling

I Frihamnen är ambitionerna höga för att skapa en hållbar stadsdel. Därför har ett Hållbarhetsprogram tagits fram som ett verktyg för att förverkliga målbilden av Frihamnen.

I Frihamnen sätter en hög ambitionsnivå inom hållbarhet grunden för stadsutvecklingen. Hållbarhetsprogrammet är ett verktyg för att förverkliga målbilden av Frihamnen – en stadsdel präglad av hållbarhet där traditionella arbetssätt och lösningar utmanas för att hitta nya vägar till att bygga stad.

I hållbarhetsprogrammet omsätts strategierna i Vision Älvstaden genom att utveckla en hållbar stadsdel som helar staden, möter vattnet och stärker kärnan. Frihamnen är strategiskt viktig för att knyta ihop staden över älven och målsättningen är en stadsdel där det är lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Hållbarhetsprogrammet ska bidra till en helhetssyn, struktur och uppföljning av uppsatta mål och utgör vår gemensamma utgångspunkt i projektets utveckling.

Framtagandet av detta program har skett genom ett gemensamt och kommunikativt arbete där det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, byggkonsortiet för etapp ett och stadens kommunala förvaltningar fokuserat på att identifiera de utmaningar och möjligheter som finns i Frihamnen.

Dokument

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling