Byt Språk

Tillgänglighetsredogörelse

Älvstranden Utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur frihamnen.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från frihamnen.com på något annat format kan du oss på e-post eller via telefon. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 

Skicka e-post till info@alvstranden.goteborg.se

Ring 031-368 96 00

Besök oss på Lindholmsallén 10, vån 6, Göteborg

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post, telefon eller besök så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vi arbetar med att successivt förbättra användarupplevelsen och åtgärda brister i webbplatsens tillgänglighet. Vissa åtgärder sker i samband med att vi gör om webbplatsen under 2021/2022.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Granskning av webbplatsens funktioner visar på brister i framför allt:

 • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem för dig med skärmläsare.
 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller främst informationsmaterial som är framtaget och publicerat före 23 september 2018.
 • Under avsnittet Aktuellt finns flera länkar med samma namn men som leder till olika sidor, så kallade Läs mer-länkar. Detta påverkar framför allt dig som använder skärmläsare
 • I sidfoten visas olika länkar till sociala medier beroende på om du surfar via mobil, surfplatta eller dator.
 • Bilder som bara ska vara dekorativa saknar markering för detta. Det påverkar dig som använder skärmläsare.
 • En del bilder innehåller text som inte är läsbar för dig som använder skärmläsare. I de flesta fall är texten endast för dekoration och inte informativ med undantag för äldre nyheter där vissa bilder med text kan vara informativa.
 • Filmer är inte textade och syntolkade, men vi har valt att publicera dem ändå eftersom de har stort informationsvärde för flera av våra besökare.
 • Inbäddade filmer från Youtube saknar beskrivning. Det gäller framför allt filmer som bäddats in på äldre nyhetssidor under avsnittet aktuellt. Vi arbetar för att successivt förbättra detta.
 • Vissa texter är inte korrekt utmärkta med rätt stilmall (CSS) vilket påverkar dig som använder skärmläsare.
 • Webbplatsen har vissa brister i kontraster mellan text och bakgrund. Även sökrutans ikon saknar tillräcklig kontrast mot bakgrund. Det gör det svårt för dig med nedsatt synförmåga att uppfatta innehållet.
 • Om du använder låg skärmupplösning (320 pixlar) alternativt kraftig inzoomning (200% eller mer) visas inte navigationen i vänsterspalt och information i högerspalt. Vissa sidor kan också kräva horisontell scroll i mobilt läge på grund av långa ord.
 • Webbplatsen saknar delvis stöd för att öka avstånd mellan rader vilket påverkar dig som låg skärmupplösning eller kraftig inzoomning.
 • Navigation och sök fungerar inte via mobil. Du som besöker vår webbplats via mobil är i nuläget hänvisad till att navigera via länkar i sidfoten.
 • Webbplatsen har stöd för tangentbordsnavigering, men element saknar en tydlig markering. Webbplatsen saknar också stöd för att kunna hoppa över upprepat innehåll som till exempel navigationen. Detta påverkar framför allt dig som navigerar via tangentbord eller annan typ av hjälpmedel.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av frihamnen.com med hjälp av automatiska testverktyg (Siteimprove) samt manuell granskning utifrån kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA.

 

Senaste bedömningen gjordes den 1 oktober 2020.

Webbplatsen publicerades den 29 april 2016.

Redogörelsen uppdaterade senast den 22 september 2020.

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling